Korte innlegg om islam

av Vegard Martinsen

 

Islam og dødsstraff for blasfemi

Dette innlegget ble trykt i Dagsavisen 17/1-2005.

Anser Mahmood Qureshi påstår i et langt innlegg i Dagsavisen 11/1 til manges overraskelse at ”i islam finnes det absolutt ingen straff for blasfemi”. Han gjengir også "vennlige" sitater fra Koranen, men disse er ikke representative, noe f.eks. oppfordringen om at "de troende (muslimene) ikke skal ha venner blant de vantro (jøder og kristne)" med all tydelighet viser. Likeldes sier Allah i Koranen at "de vantro har i vente en forferdelig straff" og "jeg skal skape frykt i de vantros hjerter. Skjær av deres hoder ...".

La oss også minne om noen historiske fakta: Ayatholla Khomeiny dømte den britiske forfatteren Salman Rushdie til døden for blasfemi etter at han hadde skrevet boken "Sataniske vers” i 1988. I forbindelse med dette var det svært mange norske muslimer som i Oslo deltok i et demonstrasjonstog til støtte for dødsdommen.  

Nylig ble en 14-årig gutt henrettet i Iran etter at han hadde konvertert til kristendommen og visstnok hadde foretatt blasfemiske handlinger deretter. Fremtredende norske muslimer uttalte at de hadde forståelse for denne dommen. Tilsvarende med drapet på van Gogh, som hadde laget en blasfemisk film.

Pålegget om dødsstraff for frafall og blasfemi kommer riktignok fra Hadith, ikke fra Koranen, men Koranen sier: «Men de som faller fra og dør som vantro, deres innsats er verdiløs i denne verden og i den kommende. De er Ildens folk, og der skal de være og bli.» Det finnes et stort antall tilsvarende skriftsteder i Koranen. Dette høres ikke ut som om det innebærer respekt for annerledes tenkende. 

Islameksperten Kari Vogt sier i sin bok «Islams hus» at «samtlige lovskoler slår fast at frafall fra islam kan straffes med døden ...». Videre, den store islamske juristen Ibn Abi Zayd al-Qay-rawani skrev at «Spotteren skal henrettes umiddelbart, anger aksepteres ikke».

Og vår tids fremste islam-kjenner, Bernhard Lewis, sier at «... apostasy - abandoning Islam - is a capital crime under any interpratation».  

Så det er nok slik at islam, til tross for Anser Mahmood Quereshis påstand, har dødsstraff for frafall og for blasfemi.

Arabisk gullalder

Dette innlegget ble sendt til Aftenposten 30/8-2004.

Pål Jensen skriver i aftennummeret 30/8 om det som ofte kalles "islams gullalder". Det er riktig at arabisk kultur hadde en glansperiode frem til ca 1200, og at et forfall da satte inn og at de arabiske områder ble fattige. Men hvorfor skjedde denne forandringen?

Årsaken til "islams gullalder" var at islam ikke var enerådende, også Aristoteles´ ideer sto relativt sterkt. Aristoteliske ideer, med vekt på individualisme, rasjonalitet, selvrealisering, frihet og videnskap, fører alltid med seg en blomstrende kultur og materiell velstand.

Den arabiske filosofen al-Ghazali (1058-1111), den viktigste muslim etter Muhammed, hevdet at Koranen skal forstås bokstavelig og at mennesket ikke må benytte fornuften, men basere seg på troen alene. Han var en typisk religiøs filosof, og forfektet derfor et motsatte av det Aristoteles står for: kollektivisme, tro, irrasjonalitet, dogmatisme, selvoppofrelse og tvang. Slike ideer fører alltid til diktatur, undertrykkelse, fattigdom og elendighet.

al-Ghazali fikk enorm innflydelse, og dette hadde motsatt effekt av den effekt den store aristoteliske filosofen Thomas Aquinas´ ideer hadde på Vesten: Thomas valgte fornuften og dette førte til at religionen ble svekket og og Vesten gikk inn i renessansen. al-Ghazali valgte troen, og med dette ble islam enerådende og arabisk kultur gikk inn i en periode med stor grad av fattigdom og forfall. al-Ghazali ville til og med ha dødsstraff for tilhengere av Aristoteles.

Det som ofte beskrives som "islams gullalder" er altså en periode hvor islam sto svakt, samtidig som aristoteliske ideer sto relativt sterkt. "Islams gullalder" er altså et feil navn, det ville vært bedre å kalle denne perioden "den aristoteliske gullalder" eller "den før-islamske gullalder".Vegard Martinsen har også skrevet en lengere artikkel om islam: "Islam - den ellevte landeplage". Denne artikkelen er tilgjengelig i tidsskriftet LIBERAL Vol 2 No 1, og i boken Frihet,likhet, brorskap: kapitalismen i teori og praksis, og her.


©Vegard Martinsen 2005