Krig og religion: svar til Willoch

av Vegard Martinsen

 

Denne artikkelen er et svar på en kronikk av Kåre Willoch i Dagsavisen 23/4-99, og en tidligere versjon av denne artikkelen ble trykt i Dagsavisen 7/5-99)

Kåre Willoch sier i sin kronikk at man må foreta en "spesiell tolkning" av de hellige skrifter for å kunne benytte dem som begrunnelse for å bruke tvang mot andre. Men det er ikke nødvendig med noen spesiell tolkning for å komme til denne konklusjonen, det er nok å lese det som står i Bibelen. Ett eksempel blant mange er Lukas 19.27, hvor Jesus i en lignelse lar Herren si "Men mine fiender som ikke ville ha meg til konge, skal dere føre hit og hugge ned for mine øyne". Historien viser klart at kristne har praktisert dette: inkvisisjon, heksebrenning, korstog, religionskriger, voldelig misjonering.

Dette er heller ikke et tilbakelagt stadium. Religiøse grupper bruker selv idag vold: kristne abortmotstandere i USA kaster bomber mot sykehus hvor det utføres asbortinngrep, og flere leger som utfører abort er blitt utsatt for attentatforsøk av kristne abortmotstandere, endel av dem har også mistet livet - og dette fra grupper som beskriver seg selv som «pro life». Kristendommen er heller ikke den eneste religionen som støtter bruk av vold mot de som ikke er enige: vi vet at islam har dødsstraff for kjetteri; flere personer som var med på utgivelsen av Salman Rushdies Sataniske vers er blitt drept av islamske fundamentalister. Og er den tredje store religionen, jødedommen, bedre? Mannen som i november 1997 på kloss hold fyrte av tre pistolskudd mot Israels stasminister Yitzhak Rabin, var sterkt religiøs.

Det er to grunner til at religion fører til vold og krig. Den ene grunnen er at mens konflikter bør løses ved rasjonell diskusjon, foretar all religion en nedvurdering av rasjonalitet og fornuft (Luther: "Den største fare på jorden er et menneske med en rikt utstyrt fornuft") og baserer seg på tro. Men å tro er intet annet enn uten videre å akseptere innholdet i påstander som det ikke finnes noen som helst saklig begrunnelse for. Derfor, hvis en persons tro sier en ting og en annen persons tro sier det motsatte, da har disse ingen annen måte å løse en konflikt på enn å sloss. Den andre grunnen til at religion fører til vold mot andre er en nedvurdering av dette livet: de aller fleste religioner hevder at det viktige livet er det som kommer etter døden, hva som skjer før døden er derfor ikke spesielt viktig. Dette fører til en nedvurdering av dette livet, og derved en nedvurdering av andre menneskers liv.

Fred og frihet er resultat av verdier som rasjonalitet og et positivt syn på livet før døden (som forøvrig er det eneste vi har). Så og si alle religioner er motstandere av og bekjemper disse verdiene, og derfor er det vold og strid i alle de områder hvor religioner står sterkt: Midt-Østen, Nord-Irland, Kosovo, India/Pakistan, Indonesia, m.fl. (og man kan spørre seg om det er en sammenheng mellom den høye kriminaliteten i USA og det faktum at 96% av alle amerikanere tror på Gud). Med andre ord: Der er altså ikke en spesiell tolkning av religion som gir opphav til vold og krig, vold og krig er en integrert del av religioners måte å forholde seg til andre mennesker på.


Vegard Martinsen

website page counter