Vegard Martinsen studerte filosofi, matematikk og fysikk ved Universitetet i Oslo, og tok cand.scient.-graden i 1981. Han er nå ansatt ved Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Oslo. Vox er en videreføring av blant annet Voksenopplæringsinstituttet og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter, SRV, hvor Martinsen underviste i matematikk, fysikk og filosofi.

Han har skrevet et stort antall kronikker, artikler, og innlegg som er publisert i blant annet Aftenposten, Morgenbladet, Dagbladet, Verdens Gang, Dagsavisen, Humanist, Teknisk Ukeblad, LIBERAL og AERA.

Martinsen har hatt en rekke verv, bla. var han i en periode vararepresentant til Stortinget (1989-93). Han har vært leder for Det Liberale Folkepartiet siden 2002.