Innlegg om angrepet på USA 11. september 2001

av Vegard Martinsen

 

«Intellektuelle» mot krig

av Vegard Martinsen


Igjen har vi fått bekreftet at «intellektuell» langt fra er synonymt med «klok», «kunnskapsrik», «innsiktsfull», «modig», «rettferdig».

Et antall norske intellektuelle tar i Dagbladet 9/11 avstand fra USAs krig mot Afghanistan, og sier: stans bombingen fordi den er feil; man bør ikke «slippe bomber på barn» (Hylland Eriksen), man bør ikke bombe afghanske familier (Odd Børretsen), nå bombes et folk istedenfor Bin Laden (Jervell). Også et antall skjønnlitterære forfattere tar avstand fra USAs aksjon mot Afghanistan

Som alternativ til krig foreslås ting som humanitær hjelp for å redusere Talibans (og formodentlig fundamentalistiske islams) innflydelse.

Til dette er å si at den strategien som foreslås har vært forsøkt fra USAs side i mer enn 20 år - uten resultat. USA har i løpet av de siste 20 år er blitt utsatt for et stort antall terroristaksjoner fra islamister: bl.a. okkupasjonen av USAs ambassade i Teheran i 1979, bombingen av diskoteker frekventert av amerikanske soldater i Tyskland i 1986 (2 drept, mer enn 200 såret), sprengningen av et amerikansk passasjerfly over Lockerbie i 1988 (270 døde), bombingen av World Trade Center i 1993 (6 døde, mer enn 1000 såret), bombingen av USAs ambassader i Kenya og Tanzania (224 døde, mer enn 5000 såret), og bombingen av USS Cole i 2000 (17 døde, 39 såret). Ingen av disse medførte kraftige militære svar fra USA, derimot intensiverte USA sin humanitære hjelp , f.eks. brukte USA 100 millioner dollar til hjelp i det talibanstyrte Afghanistan i 2000

Terroristaksjonene er støttet både moralsk, politisk, økonomisk og militært av regjeringene i land som Iran, Irak, Syria, Libya, Sudan og Afghanistan, og USA bør derfor betrakte seg som angrepet av disse landene. Og det er ikke bare USA disse regjeringene bedriver terror mot, de terroriserer også sine egne befolkninger.

USA ble derfor 11/9 angrepet av disse terroriststatene, og har rett til å svare med kraftige angrep mot militære, politiske og administrative mål i disse landene. Målet bør være å få en slutt på all terror, og et viktig skritt på denne veien er å innsette frihetsvennlige regimer i disse landene, slik USA sammen med sine allierte gjorde i Japan og i Tyskland etter annen verdenskrig.

Krig er selvsagt forferdelig, og at sivile rammes er dessverre uunngåelig, men som enhver sivilisert nasjon forøker USA å unngå at sivile rammes. Dette er selvsagt i motsetning til de barbariske islamistene, som i angrepet på WTC kun rammet sivile. Påstandene fra Hylland Eriksen, Jervell og Børresen referert ovenfor er groteske. Og at norske forfattere angriper USA når USAs fiende representerer for en ideologi som utsteder dødsstraff for forfattere, er spesielt sjokkerende.

Det er lett å få det inntrykk at «intellektuell» er synonymt med «naiv», «virklighetsfjern», og «historieløs».


Dette innlegget ble sendt til Dagbladet 10. november 2001

USA har ikke skylden for angrepet på World Trade Center!Etter terrorangrepet på WTC har et betydelig antall personer gitt uttrykk for at dette var USAs egen skyld. Det påståes at USAs politikk er årsaken til at USA er hatet over store deler av verden, og at USA har fått som fortjent!

Det som skjedde var at ca 20 menn - etter en nitid planlegging som må ha pågått i svært lang tid - kjøpte flybilletter. Så, etter at flyene hadde tatt av, gikk de løs på noen unge damer - flyvertinnene - ved å skjære over strupen på dem, deretter drepte de flyverne, og så kjørte de flyene inn i to store bygninger og drepte mer enn 6000 sivile.

USA har fått som fortjent, sies det. Hvorfor har mer enn 6000 av USAs innbyggere og deres familier og venner av fortjent noe slikt?

Kanskje fordi USA reddet Europa fra Hitler? Eller p.g.a Marshall-planen? Kanskje fordi USA forsøkte å stanse kommunismens utbredelse i Europa, i Korea, i Vietnam? Eller fordi USA har latt oss få tilgang til en kultur - både populær og seriøs - som inneholder kunstnere som George Lucas, Steven Spielberg, Orson Welles, Carl Barks, Don de Lillo, James Baldwin, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Saul Bellow, Ayn Rand, Philip Roth, Louis Armstrong, Billie Holiday, Bob Dylan, Jerry Seinfeld? Kanskje fordi USA har en industri som har gitt oss computere og vaskemaskiner og biler og fly og fotoapparater. Kanskje fordi USA har en materiell velstand som er unik i verdenshistorien, en velstand som er oppnåelig for alle som er villig til å arbeide.

Nå vil vel noen innvende at dette er for den rike verden - hva med den fattige verden? Har ikke USA undertrykt folk over hele verden? Har ikke USA bombet for å gjennomføre sine interesser?

USA har i de sist 10 år vært engasjert i kriger i Somalia, i Bosnia og i Kuwait - i alle disse krigene forsøkte USA å hjelpe muslimer. USA bomber Irak - men grunnen er å forsøke å hindre Irak i å invadere sine naboland. Som enhver siviliserte nasjon gjør man sitt beste for kun å ramme militære mål. Irak styres dessuten av diktatoren Saddam Hussein, som stadig holder på å utvikle kjemiske våpen, en type våpen som han allerede har benyttet mot kurderne. USA brukte altså militære styrker for å kaste Saddam Hussein ut av det muslimske Kuwait.

USA har også iverksatt andre tiltak overfor fattige land: Fredskorps til Sør Amerika og Afrika? Uhjelp - f.eks. 100 millioner dollar til Afghanistan i fjor.

Riktignok har USA også støttet undertrykkende regimer - USA støttet f.eks. Lon Nol i Kambodsja. Da USA trakk støtten, ble makten overtatt av kommunistdiktatoren Pol Pot, som drepte flere millioner av sin egen befolkning fordi de var påvirket av vestlige ideer. USA støtte sjahen av Iran, men da de trakk støtten kom Khomeini til makten, og han innførte et teokratisk diktatur. Alternativene var altså mye verre - kanskje USA visste bedre enn mange andre hva alternativene til de undertrykkende regimene de støttet virkelig var. Min mening er ikke her å forsvare absolutt alt USA har gjort, men det er intet i USAs politikk som er i nærheten av å legitimere et angrep som det som skjedde i USA 11, september, hvor mer enn 6000 sivile blir drept.

Hva er terroristenes ankepunkt mot USA? Det er hovedsakelig USAs tilstedeværelse i Saudi Arabia - USA har militære stasjonert på det som terroristene anser som hellig grunn. (Ankepunktet er altså ikke primært USAs støtte til Israel.)

Man bør også vite litt om hvilke verdier terroristene står for: de ønsker at alt i samfunnet skal underlegges religionens bud. Dette innebærer at de ønsker at kvinner skal gifte seg med den som familien velger ut, de ønsker at kvinner ikke skal kunne ta utdannelse, de ønsker at kvinner skal være helt tildekket når de oppholder seg utendørs. De er imot all materiell velstand. For disse menneskene er religionen det viktigste av alt, og de har til og med dødsstraff for frafall, noe Salman Rushdie ble forsøkt utsatt for - andre har ikke vært like heldige.

Terroristene er fundamentalistiske muslimer, og deres hellige bok inneholder formuleringer som «Allah vil skape redsel (terror) i hjertene til de vantro. Hugg av hodene deres...», og «Muslimer skal krige mot de ikketroende som bor omkring dem». Nå skal man ikke gå ut fra at alle muslimer tar alt dette bokstavelig, mange tar vel slikt like lite alvorlig som kristne tar tilsvarende utsagn i Bibelen på alvor (f.eks. Luk 19,27: «Men mine fiender som ikke ville ha meg til konge, skal dere føre hit og hugge ned for mine øyne»).

Er årsaken til terroren det at USA er rikt og derfor er hatet av mange i de fattige landene? Det er riktig at USA er rikt og at mange land er fattige, men årsaken til fattigdom er å finne i disse landene selv. Fattigdom er resultat av ideer som irrasjonalitet (ofte ekvivalent med primitive og fundamentalistiske religioner), et hat mot materiell velstand, og implikasjoner av disse ideene i form av en statsdirigert økonomi, høye skatter, og et korrupt politi- og domstolsapparat. Fattigdom er et uunngåelig resultat av disse ideene. Det er altså ikke USAs eller Vestens skyld at det er fattigdom i mange land, fattigdommen er et resultat av kulturelle forhold i disse landene selv.

Kritikken mot USA er også ofte selvmotsigende. F.eks. skriver Knut Bye i Aftenposten 25/9 - i et innlegg med den groteske tittelen «USA fikk som fortjent» - at USA «har tråkket ned dem som er i veien for fri verdenshandel. For det er fri verdenshandel alt dreier seg om». Lenger ned i samme innlegg sier Bye at «USA står i spissen når det gjelder .. proteksjonisme.» USA er altså ifølge Bye både for fri verdenshandel og proteksjonisme. Enhver burde vite at disse to standpunktene er selvmotsigende. Jeg skulle ønske at Bye hadde rett når det gjelder USAs arbeid for frihandel: det er kun frihandel som kan gi velstand.

Terroristene er motstandere av alle de unike verdiene som Vesten står for: fornuft, selvrealisering, frihet, og de ønsker å bruke alle midler for å ødelegge disse verdiene. Terrorisme på et slikt nivå kan ikke forekomme uten at de er støttet av stater og, USA bør nå betrakte seg som angrepet av de statene som eksplisitt har støttet terrorisme: Iran, Irak, Syria, Libya, Sudan og Afghanistan. Regjeringene i disse landene bedriver også terror mot sine egne innbyggere, og målet for USA nå bør være å erstatte de nåværende regimene i disse landene med demokratiske regimer, slik USA og de allierte gjorde i Tyskland og Japan etter annen verdenskrig.

Vegard Martinsen


Dette innlegget ble sendt til de store avisene 25. september 2001
Uholdbare innvendinger mot USAEtter det grusomme terrorangrepet på USA 11/9 er det mange som har hevdet at USA ikke bør betrakte dette som en krigshandling, men som en kriminell handling, og at de skyldige bør stilles for retten. Andre hevder at vold kun vil føre til mer vold og ikke er noen løsning. Noen påstår at årsaken til slike angrep er fattigdom, at USA egentlig selv har skylden for dette, og at USA bør svare mer bistand til fattige land.

Alle disse innvendingen mot et kraftig militært svar fra USA er helt uholdbare: Vold løser ingen problemer, hevdes det. Men det var vold som stanset Hitler, det var vold som stanset kommunistisk ekspansjon i Korea. Hvis USA hadde brukt sterkere vold ville de ha stanset kommunistenes ekspansjon i Vitenam, og de ville ha avsatt Saddam Hussein etter Golfkrigen

Å stille de skyldige for retten vil føre til en langvarig rettssak - rettssaken etter attentatene mot diskoteker i Tyskland i 1986 pågår visstnok ennå, 15 år etter - og en rettssak vil bli et kolossalt propagandashow for Bin Laden (uansett hvem som sitter på tiltalebenken). Og med en Johnnie Cochran som forsvarer blir vel resultatet en frikjennelse.

Hva med fattigdom? Rikdom er resultat av at visse ideer er akseptert i kulturen: rasjonalitet, synet på materiell velstand som et gode, respekt for eiendomsrett, en økonomi uten statlig innblanding, en stat som setter kriminelle (folk som krenker individers rettigheter) i fengsel. Alt dette er en nødvendig forutsetning for materiell velstand. I de muslimske landene har man intet av dette, tvert imot, disse ideene er betraktet som onde. Det er dette som er årsaken til den utbredte fattigdommen i disse landene. Forøvrig er det slik at medlemmene av den politiske elite i disse landene svømmer i oljepenger.

U-hjelp og bistand: USA har dessverre gitt enorme beløp i støtte til disse landene f.eks. brukte USA mer enn 100 millioner dollar til ulike hjelpetiltak i det talibanstyrte Afghanistan i 2000. Selvsagt kommer lite eller intet av dette de fattige til gode, men slik er det med all bistand av denne typen. De eneste som kan skape velstand er en bred aksept av de verdier som er nevnt ovenfor. USA har også gitt utdannelse til et stort antall innbyggere fra terroristlandene, blant annet har enkelte fått utdannelse som piloter.

Å si at USA selv har skylden for disse angrepene er det samme som å si at freden i Versailles har skylden for Hitlers grusomheter.

USA er nå under angrep fra land som støtter terrorisme, og bør svare med en kraftig krig, målet bør være å innsette demokratiske regimer i disse landene: Iran, Irak, Syria, Libya, Sudan og Afghanistan, kun dette vil stanse terrorismen. Jo svakere USAs svar nå blir, jo mer terrorisme vil ramme sivile i Vesten i årene som kommer.

Vegard Martinsen


Dette innlegget ble trykt i Dagsavisen 28.september 2001USAs svar på angrepet på WTC


Mange hevder nå at USA bør være meget tilbakeholden med å svare på angrepet på WTC: et kraftig svar vil bare gjøre vondt verre ved å «øke voldsspiralen», ved å «sementere hatet mot USA», osv.

Men sannheten er at USA i løpet av de siste 20 år er blitt utsatt for et stort antall terroristaksjoner, så og si samtlige uten at det er kommet passende reaksjoner fra USA: Okkupasjonen av USAs ambassade i Teheran i 1979, bombingen av diskoteker frekventert av amerikanske soldater i Tyskland i 1986 (2 drept, mer enn 200 såret), sprengningen av et amerikansk passasjerfly over Lockerbie i 1988 (270 døde), bombingen av World Trade Center i 1993 (6 døde, mer enn 1000 såret), bombingen av USAs ambassader i Kenya og Tanzania (224 døde, mer enn 5000 såret), og bombingen av USS Cole i 2000 (17 døde, 39 såret). At USA i det store og hele har latt være å svare på disse aksjonene på passende måter, viser at passivitet fra USAs side også «sementerer hatet» og «øker voldsspiralen».

Disse terroristaksjonene er støttet både moralsk, politisk, økonomisk og militært av regjeringene i land som Iran, Irak, Syria, Libya, Sudan og Afghanistan. Og det er ikke bare USA disse regjeringene bedriver terror mot, de terroriserer også sine egne befolkninger.

USA bør nå betrakte seg som angrepet av disse terroriststatene, og svare med kraftige angrep mot militære, politiske og administrative mål i disse landene. Målet bør være å få en slutt på all terror, og et viktig skritt på denne veien er å innsette demokratiske regimer i disse landene, slik USA sammen med sine allierte gjorde i Japan og i Tyskland etter annen verdenskrig.

Vegard Martinsen


Dette innlegget ble publisert i Aftenposten 22. september 2001

Angrepet på WTC


Som svært mange nordmenn har jeg ofte besøkt USA. New York City har jeg besøkt omtrent 10 ganger, og jeg har ofte sagt at dette er min egentlige hjemby - jeg har alltid satt stor pris på å være i en by som er preget av hektisk virksomhet, og et enormt tilbud ikke bare innen varer og tjenester, men også innen kultur og underholdning. NYC er også en smeltedigel hvor medlemmer av utallige folkegrupper alle arbeider fredelig sammen for å gjøre sitt ytterste for å tilfredsstille sine kunder. Men etter det som skjedde tirsdag 11.september er NYC en annen by. Ikke bare ble flere tusen mennesker drept på en bestialsk måte ved starten av det som alle gikk ut ifra var en vanlig arbeidsdag, ikke bare ble verdens fremste symboler på produktivt arbeid, verdiskapning og velstand ødelagt, men identiteten til verdens sentrum ble for forandret: New Yorks berømte «skyline» er antagelig forandret for alltid.

Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne en gruppe på bare ca. 20 terrorister forårsake så mye lidelse og ødeleggelse?

Utgangspunktet for disse terroristene er en ideologi, en ideologi som hater alt det USA står for: USA står for individualistiske ideer som at man bør leve lykkelig her på jorden, at man bør arbeide for å skape seg et godt liv, at man bør bruke fornuft og videnskap for å gjøre menneskers liv bedre, at man bør ha materiell velstand og politisk frihet, dvs. individers rett til å styre sine egne liv.(Dog har USAs regjeringer dessverre ikke alltid praktisert disse ideene på en konsistent måte.)

Den ideologien som står bak angrepene på WTC står for de motsatte ideer: kollektivisme, selvoppofrelse, overbevisningen om at individer ikke har noen verdi, forestillingen om at dette livet er uviktig, vektleggingen av tro fremfor fornuft og videnskap, og den politiske implikasjonen av slike ideer er diktatur. Denne ideologien er islam.

Det er velkjent at enkelte muslimer betrakter USA som «den store Satan», at enkelte muslimer feiret da resultatene av angrepet ble kjent, og at muslimer med disse holdningene sitter med den politiske makt i flere land - f.eks. i Afghanistan og Iran. Det er også velkjent at det i disse landene finnes treningsleire for terrorister, og det er like velkjent at regjeringene i disse landene støtter terroristene og deres angrep mot vestlige land, spesielt USA.

Det er derfor disse landene som er ansvarlig for angrepet på USA! Dette angrepet var ikke bare en kriminell handling utført av 20 fanatikere, det var en krigshandling som var moralsk, økonomisk og militært støttet av regjeringer i flere land. USA bør derfor betrakte seg som angrepet av disse landene, og bør derfor svare med kraftige angrep på militære, politiske og administrative mål i disse landene.

Mange vil nå si at da har man sunket til angriperens nivå, og at dette bare vil gjøre vondt verre (dvs. føre til flere terrorangrep). Sannheten er det motsatte av dette: voldsmenn tolker ettergivenhet som svakhet, og blir bare enda mer voldelige. Dette ser vi tydelig overalt, også i USAs reaksjoner på tidligere terroraksjoner: en rekke angrep på ambassader, på militærleire, på WTC i 1994, truslene mot Salman Rushdie og attentatene mot hans forleggere, angrepet mot marinefartøyet USS Cole ifjor - disse aksjonene medførte praktisk talt intet svar fra USA. Og som et resultat har terroren mot USA kun blitt sterkere.

Hvis USA nå svarer på en passende måte, dvs. med kraftige angrep på de ansvarlige landene, vil det ta knekken på all terrorisme for alltid. Slike terroraksjoner kan ikke gjennomføres uten at det står regjeringer bak. Hittil har disse regjeringene gått fri, men hvis USA fra nå av holder regjeringene ansvarlige, vil de ikke lengre våge å støtte terrorisme.

Jeg husker at president Reagan i 1986 besvarte attentatene mot amerikanske militære i Tyskland ved å bombe Libya, og at alle tradisjonelle kommentatorer i avisene da sa at dette ville kun føre til ytterligere angrep mot USA. Dette skjedde ikke - «ekspertene» begynte etter kort til å si at dette var et vendepunkt i kampen mot terrorismen. Disse ekspertene tok feil på begge punkter, terrorismen fortsatt fordi Reagans svar ikke var sterkt nok.

Bush bør nå beordre angrep på Iran og Afghanistan som beskrevet ovenfor. En konsistent politikk i samsvar med dette vil ta livet av all terrorisme for alltid.

Og New York vil da etter kortere tid enn vi aner kunne bli den samme gamle gode verdensmetropolen igjen. Og det mest passende minnesmerke over det som terroristene ødela vil være å bygge World Trade Center opp igjen. Men jeg frykter at USAs svar vil bli alt for mildt, og at terroren derfor vil fortsette.

Vegard Martinsen


Dette innlegget ble sendt til de store avisene 15. september 2001

©Vegard Martinsen 2001