Innvandring og kriminalitet

av Vegard Martinsen

 

Dette innlegget ble trykt i Dagsavisen 22/4-2002

Unge menn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant dem som begår grov voldskriminalitet i Norge. Alle partiene på Stortinget har nå oppdaget dette, og de kommer med forslag som er ment å redusere problemet - utvisning av kriminelle innvandrere, bortfall av statsborgerskap, mer vekt på integreringstiltak, etc. - men ingen av disse forslagene vil gjøre noe som helst for å løse problemene. Noen av disse forslagene er umoralske, og noen av dem er endog ulovlige.

Etter Det Liberale Folkepartiets syn er problemet skapt av den innvandringspolitikken som har blitt fulgt, og som det har vært tverrpolitisk enighet om.

DLF er tilhenger av fri innvandring: alle som ønsker å komme hit for å arbeide er velkomne. Disse innvandrerne forlater fattigdom og/eller politisk undertrykkelse, og ønsker å skape seg en bedre fremtid i Norge. Dette er et gode både for dem og for Norge.

Det som har forårsaket problemene er at ordninger politikere har innført dels medfører at feil type mennesker kommer til Norge, og dels setter hindringer i veien for innvandrenes integrering i det norske samfunn.

Hvilke tiltak tenker vi på?

*Offentlige støtteordninger til innvandrere

*Forbudet mot narkotika

*At kriminelle ikke settes i fengsel

*Hindringer i form av skatt/byråkrati etc. mht. muligheten for bedrifter til å ansette og si opp folk.

Offentlige støtteordninger innebærer at enkelte innvandrere kommer hit for å snylte på norske skattebetalere.

Forbudet mot narkotika medfører høye priser og store fortjenestemuligheter for kriminelle - legalisering av narkotika vil fjerne denne farlige veien til raske penger.

At kriminelle ikke settes i fengsel: en av de mistenkte i forbindelse med det tragiske dobbeltdrapet i Moss er ifølge VG 16/4 "tidligere dømt for en rekke alvorlige voldsforbrytelser". Denne mannen burde ikke ha vært på frifot.

Byråkrati etc. i forbindelse med arbeidsforhold: krav fra det offentlige om attester, arbeidstillatelser, feriepenger, arbeidsgiveravgift, og restriksjoner på muligheten for bedriften til å si opp ansatte som ikke fungerer gjør at arbeidsgivere blir forsiktige med å ansette folk, og spesielt folk med en annen bakgrunn - dette gjør at innvandrere blir stengt ute fra arbeidslivet og at integreringen blir mye vanskeligere.

DLFs løsning på problemene er: Legaliser narkotika, fjern offentlige støtteordninger til innvandrere, sett kriminelle i fengsel, og fjern alle offentlige restriksjoner på bedrifters muligheter til å ansette og si opp folk.

Dette er den reelle løsningen. De andre partiene kommer nå til å gå inn for tiltak med samme intensjon - å redusere kriminaliteten begått av innvandrere - men ingen av disse komme til i å ha den tilsiktede effekt, de vil bare gjøre problemene enda større.


©Vegard Martinsen 2002