Velkommen til hjemmesiden til

Vegard Martinsen

På denne siden vil du finne noen av Vegard Martinsens artikler og foredrag, ordnet etter tema,
en link til siden hvor hans bok Filosofi: en innføring ligger utlagt, og noen av hans anbefalte linker.
BØKER


Filosofi: en innføring

er en elementær innføringsbok i filosofi. Det er velegnet som lærebok i filosofi valgfag i den videregående skolen.

Boken er fritt tilgjengelig på linken over, men den kan også leveres i trykt utgave. Bestilling kan da skje på lulu.com
Frihet, likhet, brorskap: kapitalismen i teori og praksis

ble utgitt i juni 2004. Boken er på 378 sider, og den kan kjøpes i bokhandelen for kr 260.
Fornuft, egoisme, kapitalisme: essays om Ayn Rand

ble utgitt i 2003. Boken er på 220 sider, og den kan kjøpes i bokhandelen for kr 260.Vegard Martinsen er en av tre forfattere av boken

Forteljingas pedagogikk. Folkediktning før og no

som ble utgitt av Gyldendal i januar 2004. Boken kan kjøpes i bokhandelen for kr 325.
ARTIKLER OG FOREDRAG

Liberalisme

Liberalismen - en kort innføring i liberalistisk tenkning
Rettigheter: virkelige og kunstige
Eiendomsrettens betydning
Ayn Rand og frihet
Libertarianismen: et Objektivistisk perspektiv
Sosialisme, fascisme, nazisme: Tre alen av samme stykke
Innvandring og kriminalitet
Hvorfor stemme DLF?
DLF og andre partier: likheter og forskjeller

Filosofi

Hvem er Ayn Rand?
Nietzsche og Rand - en sammenligning
Ayn Rand, Objektivismen, Nietzsche og Gunnar Schrøder Kristiansen: Svar til Samtiden
Svar til Gunnar Schrøder Kristiansen
Immanuel Kants innflydelse
Ayn Rands viktigste bidrag

Religion

Islam: den ellevte landeplage
Krig og religion - svar til Kåre Willoch
Korte innlegg om islam
Bokomtale: Hege Storhaugs Størst av alt er friheten


Politikk og økonomi

Beskatningens begredelige historie
Willoch og kapitalismen
Nei til globalt massehysteri - om tiltak mot global oppvarming
Losing ground - en omtale
Hvordan forebygge kriminalitet?
ATTAC: gammel politikk under nytt navn
Globaliseringsfellen
Ludwig von Mises - en biografisk skisse
Økonomisk teori og høyrepolitisk praksis

Krig

Krigen mot terror fem år etter
Angrepet på USA 11. september 2001
Krig og kriminalitet
Krig: hvorfor og hvordan
Innlegg om konflikten mellom USA og Irak
Seks korte kommentarer til situasjonen i Midt-Østen
USAs behandling av Al-Qaida-fangene
Krigen på Balkan våren 1999
Film og krig

Kortere artiker og avisinnlegg

Rimi-professor Hylland Eriksen slår til igjen!
Diverse avisinnlegg


Test deg selv: hvilken filosof står deg nærmest? Gå til Ethical Philosophy Selector


ANBEFALTE LINKER

The Ayn Rand Institute
The Ayn Rand Society
The Ayn Rand Lexicon
Leonard Peikoff
Harry Binswanger
John David Lewis
Ed A. Locke


Jean-Baptiste Say


Foreningen for Studium av Objektivismen

Det Liberale Folkepartiet er det eneste partiet i Norge som arbeider for å øke individets frihet


Linker til sider som er kritiske til miljøbevegelsen

The Non-Governmental International Panel on Climate Change (NIPCC)
Klimarealistene
Climate Audit by Steve McIntyre
Watts Up With That?
International Climate Science Coalition
Jo Nova
The Science and Environmental Policy Project
Petition Project

Tidsskrifter, etc.

The Objective Standard
The Intellectual Activist
Front Page Magazine
Cox & Forkum
laget i mange år karikaturtegninger med et individualistisk utgangspunkt

Tidsskriftet Liberal

AerA (som dessvere er inngått)